2008-07-23

Bu Blogda Bundan Böyle Yeni Duyuru Yayınlanmayacak...

AÜSBF İktisat ve Maliye Bölümü öğrencilerine vermekte olduğum UİT, UİP ve İB dersleriyle ilgili duyuru, haber, ödev, öneri ve yorumları Güz 2008'den itibaren kendi web sitemin altında, http://kibritcioglu.com/iktisat/blog/ adresinde yayınlayacağım. Bu nedenle, iki yıldan uzun bir süredir kullandığım bu blog (kapatılmayacak olsa da) yeni mesajlar için kulanılmayacaktır.

Bahar 2009'da benden UİP dersi alacak öğrencilerin
yeni blogun http://kibritcioglu.com/iktisat/blog/?cat=5 adresindeki "UİP 2009" bölümüne bakmaları gerekmektedir...

2008-06-07

Bahar 2008 Yarıyılı UİP Dersi Genel Başarı Durumu

Bahar 2008'de verdiğim UİP dersinin kesinleşen dönem sonu istatistikleri aşağıdaki gibidir:

Dersi Alan Lisans Öğrencileri: 76 kişi
Arasınava Girenler: 68 kişi
Final Sınavına Girenler: 58 kişi
Finale Gir(e)meden Kalanlar: 18 kişi
Finalde Kesin Kalanlar: 10 kişi
Ortalamadan Geçebilecek Olanlar: 16 kişi
Finalde Geçenler: 32 kişi
Finalde Kesin Geçenlerin Oranı: % 55.2

Finalde Kesin Geçenlerin Final Sınavı Not Ortalaması: 62 / 100
Finalde Kesin Geçenlerin Genel Başarı Not Ortalaması: 64 / 100

2008-05-28

Bahar 2008 UİP Final Sınavı YapıldıBahar 2008 yarıyılında verilen ve toplam 85 lisans öğrencisinin aldığı UİP dersinin dönem sonu sınavına (68 öğrencinin katılması gerekirken) yalnızca 59 öğrenci katıldı. Toplam altı sorunun sorulduğu ve iki sorunun zorunlu olduğu sınavda öğrenciler toplam dörder soru yanıtladılar.

UİP Dersi Final Sınavı


AÜSBF 3 (ve bazı 4) İktisat sınıfı öğrencilerinin Bahar 2008 yarıyılında aldıkları UİP dersinin dönem sonu sınavı 28.5.2008 Çarşamba günü saat 12:00'da şu salonlarda yapılacaktır:

 • 226 : 96-396 - 05-216 numaralı öğrenciler
 • 228-B : 05-232 - 05-461 numaralı öğrenciler
Öğrencilerin, sadece kendileri için tahsis edilen yukarıdaki salonlarda sınava girmeleri zorunludur. Dersi alan ve %70'lik devam koşulunu sağlayan bütün öğrencilerin sınava birer hesap makinesi ve cetvel getirmesi, fakat cep telefonlarını kesinlikle getirmemesi önemle rica olunur.

2008-05-21

Bahar 2008'deki UİP Derslerine % 70'ten Daha Az Katılanlar


Bahar 2008 yarıyılındaki UİP derslerinde yaptığım yoklamalara göre, derslere yüzde 70'ten daha az girdiği anlaşılan öğrencilerin listesi aşağıdadır:
Dikkat:

Yukarıdaki listede numarası yer alan öğrencilerden dokuzu, AÜSBF Öğrenci İşleri Müdürlüğü'nün güncel resmî kayıtlarına göre dersi sonradan bıraktıkları halde, dönem boyunca zaman zaman derse gelmiş, fakat dersi bıraktıklarını maalesef bana hiç iletmemişlerdir. Bu bakımdan, eğer yine de 28.5.2008 tarihindeki final sınavına girecek olurlarsa, sınav kağıtları (yönetmelik gereği) tarafımdan değerlendirilmeyecektir.

Öte yandan, yukarıda numarası yer almadığı halde, aşağıda numaraları belirtilmiş olan üç öğrenci, Öğrenci İşleri'nin elektronik sisteminde derse kayıtlı gözükmektedirler. Fakat dönem boyunca derslere hiç girmeyen ve durumunu zamanında bana iletmeyen bu öğrenciler de eğer sınava girerlerse, devamsızlıkları nedeniyle sınav kağıtları geçersiz olacaktır. Bu üç öğrencinin numaraları 00080368, 02080374 ve 03080364'tür.

2008-05-02

"Washington Consensus/Agenda" Nedir?


"Washington Uzlaşması/Gündemi" diye bilinen kavram ilk olarak John Williamson tarafından 1989 tarihli bir konferans bildirisinde ortaya atılmıştır:

Söz konusu kavramın ne anlama geldiği ve tarihçesi hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler şu iki makaleyi okuyabilirler:

Kavramın tarihçesi hakkında ayrıca şu sayfaya ve orada belirtilen kaynaklara da başvurulabilir: "A Guide to John Williamson's Writing: The "Washington Consensus".

2008-04-29

Yeni Ders Slaytları


Bahar 2008 yarıyılında okutmakta olduğum UİP dersini alan öğrenciler, son derslerde kullandığım ve dönem sonuna dek kullanacağım ders anlatım dosyalarına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirler:
Bu konularla ilgili zorunlu ve gönüllü okuma kaynakları için lütfen buraya tıklayınız.

2008-04-08

Öğrencilerin Derse Devamı ve Final Sınavı Hakkı

Bahar 2008 yarıyılında UİP dersini almakta olan 82 lisans ve 3 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır.

27.3.2008 tarihinde yapılan arasınava 64 lisans öğrencisi katılmıştır. Buna göre, 18 öğrenci arasınava girmeyerek, dönem sonunda UİP dersinden geçebilme şansını çok büyük ölçüde zora sokmuştur.

Öte yandan, final sınavına girebilmek için, dersi alan bütün öğrencilerin dönem içinde derslerin en az % 70'ine katıldıklarının yoklamalarla saptanmış olması gerekmektedir. Arasınav öncesinde yapılan 13 yoklamaya göre öğrencilerin herbirinin derslere yüzde kaç oranında devam ettikleri, 7.4.2008 Pazartesi günkü derslerde öğrencilere yazılı olarak duyurulmuştur. Ayrıca, düne kadarki büyük devamsızlıkları nedeniyle, dönemin geri kalan kısmında yapılacak 12 yoklamada hep sınıfta bulunsa bile final sınavına girme hakkını daha şimdiden yitirmiş olan 17 öğrencinin kimlikleri de dünkü derslerde ilan edilmiştir.

UİP ders saatleri, girdikleri diğer derslerinkiyle çakıştığı için % 70'lik devam koşulunu sağlamada güçlük çekenler olursa, bunların durumu, dönem sonunda ancak diğer derslerdeki hocaların yoklama ve derse devam görüşleri de dikkate alınarak yeniden değerlendirilecektir. Bu tür ders saati çakışması durumları dışında "hiçbir gerekçe", devam zorunluluğu koşulunun gevşetilmesi yönünde "kesinlikle" dikkate alınmayacaktır.

2008-03-27

Bahar 2008 Yarıyılı UİP Dersi Arasınavı


Bahar 2008 yarıyılında AÜSBF 3 İktisat sınıfı öğrencilerine vermekte olduğum UİP dersinin arasınavı 27 Mart 2008 Perşembe günü saat 12:00'da yapılacaktır. Sınava girecek her öğrencinin sınava (her ihtimale karşı) mutlaka bir hesap makinesi getirmesi uygun olacaktır. Fakat lütfen sınava cep telefonu getirmeyiniz veya getirseniz bile sınav sırasında tamamen kapalı tutunuz.

Diğer arasınavlarınızın tarihlerini şu sayfadan öğrenebilirsiniz:

http://www.politics.ankara.edu.tr/etkinlik.php?Haber=10

2008-03-26

UİP Dönem İçi Araştırma Ödevi: "Tek Fiyat Yasası"

Lütfen UIP-2008_OgrenciNumarasi.xls adresindeki dosyayı indirip 21.3.2008 Cuma günkü derslerde sizlere bu ödevin nasıl hazırlanacağı hakkında yapılan gerekli açıklamalara göre ödevinizi hazırlayarak ödevinizin basılı (tek sayfalık) ve elektronik (xls uzantılı Excel dosyası olarak) birer kopyasını en geç 14 Nisan 2008 Pazartesi günü saat 10:30'a kadar bana iletiniz.

DİKKAT: Ödevin hazırlanıp bana hem basılı, hem de elektronik olarak teslim edilmesi, dersi alan bütün öğrenciler için zorunludur.

2008-03-24

Ders Anlatım Dosyalarında Güncelleştirme

UİP dersinin anlatımında bugüne dek kullandığım dört anlatım dosyasında da çeşitli değişiklik ve iyileştirmeler yapılmıştır. Bu nedenle, UİP dersimi alan öğrencilere, arasınava hazırlanırken mutlaka güncelleştirilmiş slayt dosyalarından yararlanmalarını tavsiye ederim: UIP_2008-01.ppt, UIP_2008-02a.ppt, UIP_2008-02b.ppt, UIP_2008-03.ppt ve UIP_2008-04.ppt.

2008-03-13

IMF: Balance of Payments (and International Investment Position) Manual


Ülkelerin ödemeler dengesi kayıtları, genelde ulusal merkez bankaları tarafından IMF'nin hazırladığı Ödemeler Dengesi Manueli'ne (Balance of Payments Manual) göre tutulur. IMF bugüne dek beş tane (1948, 1950, 1961, 1977 ve 1993) manuel yayınlamıştır. 1993'te yürürlüğe giren beşinci manuelin getirdiği ödemeler dengesi metodolojisini daha anlaşılır kılmak ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ışık tutmak amacıyla 1995'te Balance of Payments Compilation Guide adlı, 1996'da ise Balance of Payments Textbook adlı birer kitap yayınlanmıştır. Öte yandan, altıncı manuelin nihai taslağının 2008 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Altıncı manuelin (BMP6) Mart 2007 tarihli taslağına buraya (tam metin) tıklayarak ulaşabilirsiniz.

UİP derslerimizde ele aldığımız "ödemeler dengesine çift taraflı kayıt" metodolojisi hakkında, Balance of Payments Textbook'un 2. sayfasından itibaren bazı uluslararası işlem örnekleri verilmektedir. Benzer nitelikli bazı kayıt örneklerine, TCMB internet sitesinden de ulaşabilirsiniz.

2008-03-10

Bahar 2008 Yarıyılında UİP Derslerinde yapılan "Quizler"

Bahar 2008 yarıyılında UİP derslerinde bugüne dek yaptığım bütün kısa sınavların sorularına şu adresten ulaşılabilir: UIP-quizler-2008.ppt.

İleride yeni "quizler" yapıldıkça, bu dosya da yeni soruları içerecek biçimde yenilenecektir.

Ödemeler Dengesi, Döviz Kurları ve TNT Modeli Konulu Zorunlu & Yararlı Okuma Kaynakları

UIP_2008-03.ppt (Ödemeler Dengesi) ve UIP_2008-04.ppt (Döviz Kurları) isimli anlatım dosyaları ile bunları izleyecek üç dosyadaki konularla ilgili olarak, UİP dersini alan her öğrencinin mutlaka okuması gereken temel kaynaklar şunlardır:

Dikkat: Bu duyurudaki bilgiler/kaynaklar önümüzdeki günlerde güncelleştirilebilir.

2008-02-25

"Parasal Uluslararası İktisat"a Giriş ve Ödemeler Dengesi

Parasal uluslararası iktisat konularına, en erken 25.2.2008 Pazartesi günü geçileceği tahmin ediliyor: UIP_2008-03.ppt (2.1 MB). Bu dosyada, ders günü yaklaşırken bazı değişiklik ve iyileştirmeler yapılabilir.

2008-02-24

Dersi Alan Öğrenciler ve Derse Devam

Bahar 2008 yarıyılında UİP dersimi almakta olan 3 İktisat ve 4 İktisat öğrencilerinin toplam sayısı, bugünkü resmî kayıt verilerine göre 82'dir. Ayrıca, AÜSBE İktisat Yüksek Lisans bilimsel hazırlık programındaki dört öğrenci de bu dersi izlemektedir.

Lisans öğrencilerinin ilk dört ders günündeki devam oranları şöyledir:
 • 11.2.2008, Pazartesi: 42 öğrenci (yüzde 51.2)
 • 15.2.2008, Cuma: 52 öğrenci (yüzde 63.4)
 • 18.2.2008, Pazartesi: 49 öğrenci (yüzde 59.8)
 • 22.2.2008, Cuma: 61 öğrenci (yüzde 74.4)
 • İlk Dört Gün Ortalaması: yüzde 62.2

Derse devam oranlarındaki düşüklük ve istikrarsızlık bu dönem de maalesef açık biçimde dikkat çekmektedir. Oysa, gerek derslerde, gerekse bu duyuru sayfasında sık sık belirtildiği gibi, dönem boyunca derslerin % 70'ine girmeyen öğrenciler yönetmelik gereği dönem sonu sınavına girme hakkını doğrudan doğruya yitireceklerdir. Bu yarıyılki UİP dersinde hiçbir öğrencinin derse devam açısından muafiyetinin olmadığı unutulmamalıdır.

2008-02-22

Enerji-Büyüme-Çevre-Ticaret İlişkileri (3)

22.2.2008 Cuma günkü derslerde, enerji-büyüme-çevre-ticaret ilişkileri konusuna, UIP_2008-02b.ppt (4.0 MB) dosyası kullanılarak devam edilmesi planlanıyor.

2008-02-18

Enerji-Büyüme-Çevre-Ticaret İlişkileri (2)

Bahar 2008 yarıyılının üçüncü ders gününde, enerji-büyüme-çevre-ticaret ilişkileri ele alınmaya devam edilecek: UIP_2008-02a.ppt (7.8 MB). 22.2.2008 Cuma günkü derslerde, aynı konuya UIP_2008-02b.ppt (4.0 MB) dosyası kullanılarak devam edilecek. Parasal uluslararası iktisat konularına ise, en erken 25.2.2008 Pazartesi günü geçileceği tahmin ediliyor: UIP_2008-03.ppt (2.1 MB).

Ayrıca, belirtmek gerekir ki, 18.2.2008 Pazartesi günkü derslerden itibaren artık habersiz kısa ders içi sınavlar yapılmaya başlanacaktır.

Dikkat: Yukarıda sözü edilen ders anlatım dosyalarından bazıları, henüz dosyalar (özellikle 3. dosya) hazır olmadığı için belirtilen bağlantılardan indirilemeyebilir. 2b dosyası ise, 22.2.2008 Cuma günkü dersten önce mutlaka yenilenecektir; o bakımdan, bu dosyayı şimdi bilgisayarınıza indirseniz bile, derslerde kullanmak üzere henüz çıktısını almayınız.

2008-02-15

İklim ve İnsanların Dünyaya Yayılma Serüveni


15 Şubat 2008 Cuma günkü derslerimizde ele aldığımız dünya nüfusunun artışı ve insanların dünyaya yayılması hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için buraya tıklayınız. O sayfadaki bağlantılardan özellikle şu ikisini incelemenizi tavsiye ederim:

Ayrıca, Sachs ve arkadaşlarının şu makalesi de, refah/yoksulluk-coğrafya/iklim-nüfus ilişkisini başarıyla özetlediği için ilginizi çekebilir:

Son olarak, 2a numaralı slayt dosyasındaki 4. slaytla ilgili olarak şu kitap bölümüne bakabilirsiniz: Brakman et al. (2006: Bölüm 1).

Enerji-Büyüme-Çevre-Ticaret İlişkileri (1)

Bahar 2008 yarıyılının ikinci ders gününde, enerji-büyüme-çevre-ticaret ilişkileri ele alınmaya başlandı: UIP_2008-02a.ppt (7.8 MB). Dünya nüfüsunun, kişi başına hasılanın ve enerji tüketiminin son birkaç yüzyıl içindeki olağanüstü hızlı artışı vurgulandı. İnsanların 60 bin yıllık göç serüvenlerine değinildi ve bu bağlamda iklim-büyüme etkileşiminden de söz edildi. Ekolojik döngünün makroekonomik akım şemasına eklenmesi zorunluluğuna işaret edildi. Derslerde, özellikle, enerji iktisadı, çevre iktisadı, ekoloji arasındaki yaklaşım benzerlik ve farklılıklarına dikkat çekildi. Birincil/ikincil enerji kaynakları ile enerji güvenliği kavramı kısaca açıklanarak, bir ülkedeki "fosil enerji sistemi" ile "hidrojen enerji sistemi" arasındaki farklılıkları sergilemek üzere kısa bir animasyon gösterisi yapıldı.

18.2.2008 Pazartesi günkü derslerde, 68 slaytlık 2a dosyasının 20. sayfasından itibaren anlatımlara devam edilecek.

2008-02-11

"Sürdürülebilir Büyüme, Enerji, Çevre İktisadı ve Uluslararası Ticaret Arasındaki İlişkiler" Hakkında Okuma Kaynakları


Bahar 2008 yarıyılındaki UİP derslerinde ikinci anlatım dosyası yardımıyla ikinci konu (B) olarak ele alınacak "Sürdürülebilir Büyüme, Enerji, Çevre İktisadı ve Uluslararası Ticaret Arasındaki İlişkiler" hakkında (bak.: yararlı bağlantılar) dersi alan bütün öğrencilerin okuması gereken temel kaynaklar (okunma sırası tavsiyesine göre) şunlardır:

Derse hazırlanmaya bir an önce başlayabilmek için bu yayınların okunması son derece yerinde olacaktır. Çünkü, yukarıda belirtilen kaynakların tamamı Bahar 2008'de UİP dersini alacak olan bütün öğrencilerin arasınav ve dönem sonu sınavı sorumluluğuna girmektedir.

Bahar 2008 Yarıyılının İlk UİP Dersleri


Bahar 2008 yarıyılında 3 İktisat sınıfı öğrencilerine vereceğim Uluslararası İktisat Politikası (UİP) dersleri, 11 Şubat 2008 Pazartesi günü 11:30 - 13:20 arasında Z-08 numaralı salonda yapılacak ilk iki dersle başlayacaktır. Bu derslerde kullanılacak anlatım dosyası buraya tıklayarak edinilebilir.

Bahar 2008 yarıyılındaki bütün derslere katılım, ilgili yönetmelik gereği zorunludur. Yüzde 70'lik derse devam zorunluluğu, sadece dersi ilk kez alanlar değil, tekrar edenler için de kesinlikle geçerli olacaktır. Bu noktaya, özellikle, 4 İktisat öğrencisi olan ve UİP dersini tekrar alması gereken öğrencilerin dikkat etmesi büyük önem taşımaktadır.

Derslerde kullanılacak anlatım dosyaları, zamanı gelince bu sayfadan verilecek bağlantılardan indirilebilecektir.

Bahar 2008 yarıyılında verilecek UİP dersinin sınavlarında öğrencilere kesinlikle "seçimlik soru" sorulmayacak, bütün sorular bütün öğrenciler için zorunlu olacaktır!

2008-02-08

Aykut Kibritçioğlu'nun Lisans Derslerindeki Geçme Oranları


AÜSBF İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu'nun 1994-2000 ve 2002-2007 yıllarında 3 İktisat ve 3 Maliye sınıfı öğrencilerine verdiği İktisadi Büyüme, Uluslararası İktisat Teorisi ve Uluslararası İktisat Politikası derslerinin final sınavına giren öğrencilerinin (ortalamadan geçenler hariç) ortalama geçme oranları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

2008-02-02

AÜSBF İktisat Bölümü Bahar 2008 Yarıyılı Ders Programı

AÜSBF İktisat Bölümü'nde Bahar 2008 yarıyılında okutulacak lisans ders programlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

Buna göre, Bahar 2008 yarıyılında 3 İktisat sınıfına okutacağım Uluslararası İktisat Politikası (UİP) dersinin gün ve saatleri şöyledir:

 • Pazartesi, 11:30 - 13:20, Z-08 numaralı salon
 • Cuma, 13:30 - 15:20, 227 numaralı salon

2008-01-20

Enerji İktisadı ve Küresel Isınma

Bahar 2008 yarıyılında vereceğim UİP dersini alacak öğrenciler, ders sayfasındaki konular arasında "B. Sürdürülebilir Büyüme, Enerji, Çevre İktisadı ve Uluslararası Ticaret Arasındaki İlişkiler " başlığını fark etmişlerdir. O bölümde ele alacağımız konularla ilgili olarak geçen hafta açtığım yeni günlüğe (blog) şu adresten ulaşılabilir:

http://economics-of-energy.blogspot.com

2008-01-04

AÜSBF 3 İktisat Sınıfı Öğrencilerinin Güz 2008 Yarıyılındaki UİP Dersi

Bahar 2008 yarıyılında AÜSBF 3 İktisat sınıfı öğrencilerine okutulacak Uluslararası İktisat Politikası (UİP) dersiyle ilgili güncellenmiş bilgilere bugünden itibaren şu sayfalardan ulaşılabilir:

Bahar 2008 yarıyılında 3 İktisat öğrencilerine vereceğim UİP dersini alacaksanız ve henüz http://groups.google.com/group/uip-ikt302/ sayfasına girerek elektronik tartışma platformu üyeliği başvurusu yapmadıysanız, bu işlemi lütfen en kısa sürede tamamlayınız. Üyelik başvurusu yaparken, lütfen isim/rumuz hanesine "numara, isim ve soyadınızı" Türkçe karakter kullanarak yazmayı unutmayınız. Sadece isim ve soyadınızın ilk harflerini büyük harfle yazınız; isim ve/veya soyadınızın bütün harflerini büyük veya küçük yazmayınız. Doğru kayıt için örnek: "05081234 Şevket Davutoğlu".

2007-06-15

UİP Dersini İlk Kez Alanların Başarı Sıralaması

Tablo 1: Dersi İlk Kez Alan ve Finalde Geçen 37 Öğrencinin Başarı Sıralaması


Not: Yukarıdaki liste, gayri-resmîdir. Resmî sonuçlar AÜSBF Not İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilmiş bulunmaktadır. Listede not ortalamasından dolayı geçebilecek durumda olanlar gösterilmemiştir. Ayrıca, dersi tekraralayanlar da sıralamada dikkate alınmamıştır. Kırmızı yazıyla gösterilenler eski, lacivert yazıyla listelenenler ise yeni not sistemine göre bu dersi ilk kez alan öğrencileri göstermektedir. Dersi tekrarlayan öğrencilerin başarı durumu ise Eski Not Sistemi'nde kayıtlıdır.


Tablo 2: UİP Dersiyle İlgili Genel Başarı İstatistikleri


Not: Bu tablodaki istatistikler sadece bilgi amacıyla derlenmiştir. Dersin hocası veya AÜSBF yönetimi açısından herhangi bir resmî bağlayıcılığı yoktur. Asıl olan, AÜSBF Not İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilecek olan notlardır.

2007-05-26

UİP Dersinin Final Sınavı Yapıldı


UİP dersinin 26.5.2007 tarihinde yapılan final sınavına 226 numaralı sınıfta 47, 227 numaralı sınıfta ise 42 öğrenci katıldı:

226

227

Final sınavına giren toplam 89 öğrenciden sadece 27'si A sorusunu yanıtlarken, 62 öğrenci B gubundan iki soru yanıtlamayı tercih etti.

UİP Dersi Final Sınavı


AÜSBF 3 ve bazı 4 İktisat sınıfı öğrencilerinin Bahar 2007 yarıyılında aldıkları UİP dersinin dönem sonu sınavı 26.5.2007 Cumartesi günü saat 11:30'da yapılacaktır.

Dersi alan bütün öğrencilerin sınava birer hesap makinesi ve cetvel getirmesi, fakat cep telefonlarını getirmemesi önemle rica olunur.

2007-05-18

UİP Dersleri Tamamlandı


Bahar 2007 yarıyılının son UİP dersleri 14.5.2007 Pazartesi günü yapıldı. Öğrencilerin 26.5.2007 tarihindeki final sınavına daha iyi hazırlanabilmeleri için bugün ayrıca ders yapılmayacak.

2007-05-15

Bir Haber: "Malta and Cyprus to get green light for 2008 switch to euro"

Malta and Cyprus to get green light for 2008 switch to euro
14.05.2007 - 09:31 CET By Lucia Kubosova

Two Mediterranean islands - Malta and Cyprus - are expected to get a green light for joining the 13-strong eurozone next January, with both the European Commission and European Central Bank likely to give a positive evaluation this Wednesday (16 May)."

Malta has sufficiently converged towards EU levels according to the criteria set in the EU treaty to adopt the euro on January 1, 2008," writes a draft commission report seen by the Times of Malta, suggesting the same applies for Cyprus.

The positive verdict on the candidates readying to enter the currency union is foreseen following last week's report by the EU executive, which stated that the economic criteria in both countries are within the eurozone's limits.

According to the commission's spring forecast, Cyprus (777,000 inhabitants) will record inflation of 1.3 percent and Malta (400,000 inhabitants) of 1.4 percent which is below the required threshold. Both countries' budgetary deficits are also below the 3 percent limit.

The 2006 public debt figure of 63.5 percent of GDP in Cyprus is higher than the EU's 60 percent limit but it is on a downward path and set to pose no problem. Similarly, Malta had a debt of 66.5 percent of GDP last year with a clear tendency to fall further.

Malta's large public debt figure has resulted from its government's efforts to cut public deficit, with only Hungary recording similar debt levels while other countries from central and eastern Europe average around 25 percent.

But according to analysts, the public debt rule has not been previously strictly applied in the cases of Italy, Belgium and Greece and is not expected to become an obstacle for the Mediterranean duo.

Malta and Cyprus will follow Slovenia, which in January became the first new EU state to join the currency club. Slovakia and some of the Baltic states could be next in 2009, with the Czech Republic, Poland and Hungary likely to follow only after 2010.

Source: http://euobserver.com/9/24051/

İlgili başka bir haber: http://euobserver.com/19/23488

Finansal İktisatçılık ve Döviz Kuru Değişmeleri

UİT ve UİP derslerini alan/almakta olan öğrencilerin; Dr. N. Emrah Aydınonat'ın Y. Bulut'un bir yazısıyla ilgili değerlendirmesi ve o değerlendirmeyle ilgili çeşitli yorumlar için "http://aydinonat.blogspot.com/2007/05/ekonominin-gizemli-dnyas.html" adresindeki sayfayı okumalarını tavsiye ederim.

2007-05-14

Ticaret-Çevre Etkileşimi & Anlaşılmayan Konular


14.5.2007 Pazartesi günü saat 13:30 - 15:20 arasında iki UİP dersi yapıldı. Bu derslerde, ticaret-çevre konu bloğunun olası eksik kalan meseleleri ele alındı. Volkan Öz ve Gizem Gümüş'ün sunuş dosyasına ve kısmi çevirisine şuradan ulaşılabilir: sunuş & özet çeviri.

Öğrencilerden yeterli soru gelmediği için dersin "öğrenci soruları" kısmı yapılmadı.


Bu dersler dönemin son dersleriydi.

2007-05-11

İnek Bayramı


11-12 Mayıs 2007 tarihlerinde yapılacak İnek Bayramı "kutlamaları" nedeniyle, o günkü UİP dersleri iptal edilmiştir.

2007-05-07

Küreselleşme, Krizler ve "Uluslararası Ticaret ve Çevre"


7.5.2007 Pazartesi günü saat 13:30 - 15:20 arasında iki UİP dersi yapıldı. Önce, geçen Cuma gününden kalan son sunuş tamamlandı. Daha sonra ise 10. ders anlatım dosyasındaki eksik meseleler ele alındı. Ayrıca, ticaret-çevre meselelerine kısa bir giriş yapıldı.

14.5.2007 Pazartesi günkü derslerde, 3 İktisat'tan Volkan Öz ve Gizem Gümüş adlı öğrencilerin, "ticaret ve çevre" konusunda bir sunuş yapmaları planlanıyor. Sunuşu dinlemeye bütün öğrencilerin Pugel (2007: Bölüm 13)'ü okumuş olarak gelmeleri gerekiyor.

ÖNERİ: İktisadi büyüme - enerji - çevre - ticaret konularıyla ilgili çeşitli kaynak önerileri için
dunya-ekonomisi.html sayfasına bakılabilir.

2007-05-04

Bütün Yönleriyle "Ekonomik Küreselleşme"


4.5.2007 Cuma günü saat 13:30 - 16:20 arasında yapılacak üç UİP dersinde gönüllü öğrenciler tarafından sırasıyla şu sunuşlar yapılması planlanıyordu:


 1. Bhagwati ve Wolf’e Göre "Küreselleşme" (Aslı Özgür Aktay); Okuma Sorumluluğu: Bhagwati, 2004, s. 51-67 ve Wolf, 2004. [SUNUŞ DOSYASI & SUNUŞ METNİ]
 2. Dani Rodrik’e Göre "Küreselleşme" (İrem Yendi); Okuma Sorumluluğu: Rodrik, 1997 [İngilizcesi] ve Rodrik, 1999 [İngilizce Özeti]). [SUNUŞ DOSYASI]
 3. H. van den Berg'e Göre Küreselleşmenin Geleceği (Fundagül Bacı); Okuma Sorumluluğu: Van Den Berg (2004: Bölüm 17). [SUNUŞ DOSYASI]

Bu sunuşlardan ilk ikisi tamamlandı; üçüncüsü ise Pazartesi günü yapılacak.

Derslere katılımın son derece düşük (30-35 kişi) olduğu bir kez daha vurgulandı ve bu durumun, sınıfın 26 Mayıs'taki final sınavındaki ortalama performansını ciddi biçimde etkileyeceği belirtildi.

2. sunuş hakkında ek kaynak önerisi:

2007-05-01

İyi Anlaşılmayan Konular/Noktalar?

Dönem boyunca UİP derslerinde ele alınan ve öğrencilerin iyi anlaşılmadığını düşündükleri konuları/noktaları/soruları, en geç 13.5.2007 Pazar akşamı saat 19:00'a kadar dersin öğretim üyesine email (kibritcioglu@gmail.com) atarak önceden iletmeleri durumunda; bu meseleler, 14.5.2007 Pazartesi günkü derslerde yeniden ele alınabilecektir.

2007-04-30

Döviz Krizi Modelleri


30.4.2007 Pazartesi günü saat 13:30 - 15:20 arasında iki UİP dersi yapıldı. Bu derslerde, döviz krizi modelleri sözel olarak ele alındı ve Türkiye ekonomisi için bir makroekonomik gösterge (sıcak para / TCMB'nin brüt döviz rezervleri) serisi kullanılarak bazı yorumlar yapıldı.

2007-04-27

Korumacılık Hakkında İktisatçılar ile Kamuoyu Arasındaki Görüş Farklılıkları


27.4.2007 Cuma günü saat 13:30 - 16:20 arasında yapılan ilk iki derste, 3 İktisat'tan Özge Han ve Gamze Kutsal Coughlin (2002)'i anlattılar. Sunuş dosyalarına şuradan ulaşılabilir: Bölüm 1 & Bölüm 2. " Korumacılık Hakkında İktisatçılar ile Kamuoyu Arasındaki Görüş Farklılıkları" konusundaki bu sunuşa bütün öğrencilerin makaleyi okumuş olarak gelmeleri gerekmekteydi:

Üçüncü derste ise, finansal krizler (özellikle döviz krizleri) konusu incelenmeye başlandı: UIP_2007-10.ppt. Pazartesi günkü derslerde bu konunun tamamlanması planlanıyor.

Döviz krizi modelleriyle ilgili olarak derste verilen bir araştırma ödevi:

"Avrupa Döviz Kuru Sistemi 1992-93'te nasıl bir süreçten geçerek bir krize girmiştir? Bu döviz krizini açıklama/anlamada ikinci nesil döviz krizi modelleri nasıl/niçin işe yarayabilir? "

Araştırma Ödevi İçin Bazı Kaynak Önerileri:

2007-04-23

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Bayram nedeniyle 23.4.2007 Pazartesi günü saat 13:30 - 15:20 arasındaki iki UİP dersi yapılmayacaktır.

2007-04-20

Reel ve Nominal Döviz Kurlarının Dengeden Sapması


20.4.2007 Cuma günü saat 13:30 - 16:20 arasında yapılan üç UİP dersinde, reel döviz kurunun uzun dönem denge değerinden sapması konusu incelenmeye devam edildi: UIP_2007-09.ppt ve Kibritçioğlu & Kibritçioğlu (2004). Ayrıca, son derste verilen nominal döviz kurunun dengeden sapması konusu ele alındı.

Dönem sonu yaklaşırken, maalesef, öğrencilerin derse devam oranında ciddi bir gerileme olduğu gözleniyor. Umarım bu düşüş, final sınavı notlarınıza başarısızlık olarak yansımaz...

2007-04-16

Politika Etkiliği ve Reel Döviz Kuru Sapması


16.4.2007 Pazartesi günü saat 13:30 - 15:20 arasında yapılan ilk derste açık ekonomilerde politika etkililiği (UIP_2007-08.ppt ) konusu kısaca ele alndı ve bu konudan öğrencilerin final sınavında sorumlu olmadıkları belirtildi. İkinci derste ise, reel döviz kurunun uzun dönem denge değerinden sapması konusu incelenmeye başlandı: UIP_2007-09.ppt ve Kibritçioğlu & Kibritçioğlu (2004).

20.4.2007 cuma güne dek yanıtlanıp internet üzerinden veya basılı/yazılı olarak dersin öğretim üyesine iletilmesi gereken soru: "YTL 2007 yılında (Ocak-Nisan 2007) ABD Doları karşısında yüzde kaç aşırı değerli veya değersizdir? Nominal Dolar kuru uzun dönem denge değerinden ne yönde ve ne ölçüde uzaktadır?"

2007-04-13

Parasal Birlik ve Serbest Bölgeler


13.4.2007 Cuma günü saat 13:30 - 16:20 arasında yapılan UİP derslerinde, önce, parasal birlik konusu ele alındı. (UIP_2007-07.ppt dosyası güncelleştirildi.) Daha sonra ise, Ethem Karadeniz adlı 3 İktisat öğrencisi, "serbest bölgeler" konusunda gönüllü bir sunuş yaptı. Serbest bölgeler konusuyla ilgili olarak öğrencilerin mutlaka Kibritçioğlu (1997)'yi okumaları gerektiği belirtildi.

16.4.2007 Pazartesi günkü UİP derslerinde, reel döviz kurlarının dengeden sapması konusu ele alınmaya başlanacak.

2007-04-09

Arasınav Değerlendirmesi & Parasal Birlik


Arasınavlar sonrasındaki ilk UİP dersleri, 9.4.2007 Pazartesi günü saat 13:30 - 15:20 arasında yapıldı. İlk saatte, 6.4.2007 tarihinde yapılan UİP arasınavı hakkında ayrıntılı bir değerlendirmeye vakit ayırıldı. İkinci saatte ise "parasal birlik" konusu ele alınmaya başlandı: UIP_2007-07.ppt. Konuyla ilgili olarak öğrencilerin en azından Baldwin & Wyplosz (2004: Bölüm 13)'ü okumaları gerektiği belirtildi. Ayrıca, SGC Derneği'nin "Tek Ortak Para" adlı kitabından da yararlanılabileceği söylendi. 13.4.2007 Cuma günkü derste "parasal birlik" konusunun tamamlanması planlanıyor. O derslerden itibaren, artık, dönem başında kararlaştırılan öğrenci sunuşlarına sıra gelmeye başlayacak. Söz konusu öğrenci sunuşları hakkında ayrıca bir duyuru yapılacak.

Bugün itibariyle, dönemin tamamlanmasına kadar 25 saat UİP dersi daha yapılacak. Gerektiği takdirde; daha önce iptal edilen 8 dersten henüz yapılamayan 7 tanesi de, ek dersler koyularak ayrıca tamamlanacak.

2007-04-06

Ders Yok

Arasınavlar nedeniyle 6.4.2007 günü UİP dersi yapılmayacaktır.

UİP Arasınavı


UİP dersinin arasınavı 6.4.2007 Cuma günü saat 12:00'da yapılacaktır. Sınava girecek her öğrencinin sınava (her ihtimale karşı) bir hesap makinesi getirmesi uygun olacaktır. Fakat lütfen sınava cep telefonu getirmeyiniz veya getirseniz bile sınav sırasında tümüyle kapalı tutunuz. Diğer arasınavlarınızın tarihlerini şu linklerden öğrenebilirsiniz:

2007-04-02

Ders Yok

Arasınavlar nedeniyle 2.4.2007 günü UİP dersi yapılmayacaktır.

2007-03-30

Ders Yok

Arasınavlar nedeniyle 30.3.2007 günü UİP dersi yapılmayacaktır.

2007-03-26

Türkiye-AB Gümrük Birliği & Ticaret Ambargosu


26.3.2007 Pazartesi günü saat 13:30 - 15:20 arasında yapılan iki derste, önce, geçen Cuma gününden kalan öğrenci soruları yanıtlandı. Daha sonra ise, Türkiye-AB gümrük birliği hakkında bazı saptamalar yapılarak; ticaret ambargosu konusu incelendi. Böylece, 6. slayt dosyasındaki konular tümüyle tamamlanmış oldu.

Son haftalarda derslere sadece 40 kadar öğrencinin devam ettiği, oysa dersi 120 kadar öğrencinin aldığı ve bu büyük farkın, final sınavı sonucundaki olası başarısızlığın en büyük sebebi olacağı açıkça belirtilerek öğrenciler uyarıldı!

Bu dersler, arasınavlar öncesindeki son UİP dersleriydi. Derslere; 6 Nisan 2007'deki arasınavdan sonra, 9 Nisan 2007 Pazartesi günü, parasal birlik konusu (UIP_2007-07.ppt) işlenerek yeniden başlanacak. O günkü ders arasında, ileriki haftalarda ödev anlatacak öğrencilerin muhtemel sunuş tarihlerini dersin hocasına sözlü ve yazılı olarak iletmeleri gerekiyor.

2007-03-23

Birinci/İkinci En-İyi Dünya, Korumacılık ve Ekonomik Bütünleşme


23.3.2007 Cuma günü, 13:30 - 16:20 arasındaki üç UİP dersinin yanı sıra, 16:30 - 17:20 arasında bir ek ders yapıldı. Ek derste, daha önce gönderilen öğrenci soruları yanıtlandı.

İlk üç derste, UIP_2007-05.ppt dosyası kullanılarak, önce serbest ticaret yanlısı ve korumacı dış ticaret politikalarının "birinci en-iyi" (ideal) veya "ikinci en-iyi" (gerçekçi) dünyalarda uygulanmalarının gerekçe ve anlamlılıkları tartışıldı. Daha sonra ise, UIP_2007-06.ppt dosyası yardımıyla, ekonomik bütünleşme/entegrasyon kuramlarının incelenmesine geçildi: serbest ticaret alanı, gümrük birliği, ortak pazar ve ekonomik birlik gibi. Pazartesi günkü derslerde, Türkiye-AB gümrük birliği ve ticaret ambargosu meselelerinin ele alınması planlanıyor. Ayrıca, ek derste yanıtlanamayan birkaç öğrenci sorusunun da yanıtlanması düşünülüyor.

26.3.2007 Pazartesi günkü dersler, 6.4.2007'deki UİP arasınavındaki arasınavdan önceki son dersler olacak. Derslere, arasınavlardan sonra, 9.4.2007 Pazartesi günü parasal birlik konusuyla (UIP_2007-07.ppt) devam edilecek.

Spesifik & Ad Valorem Gümrük Tarifelerinin Karşılaştırması

23.3.2007 Cuma günkü (bugünkü) ek derste cevaplanacak öğrenci sorularından birisi, spesifik ve ad valorem gümrük tarifelerinin farklılıkları hakkındadır. Bu soru yanıtlanırken kullanılacak bir yardımcı MS Excel dosyası şu linkten indirilebilir: AdValorem-Spesifik.xls.

2007-03-20

DİKKAT: 5. Ders Anlatım Dosyasına Yapılan Eklemeler


23.3.2007 Cuma günkü UİP derslerinde, "ekonomik bütünleşme kuramları"na geçmeden önce ele alınması planlanan "birinci/ikinci en iyi teorisi ve serbest ticaret / korumacılık tartışması" konusuyla ilgili olarak, 5. slayt dosyasının sonuna 11 yeni slayt eklenmiştir. Ayrıca, aynı dosyaya, bebek endüstriler teziyle ilgili olarak da yeni bir slayt (20 numaralı) eklenmiştir.

Eğer sadece dosyaya eklenen yeni slaytlara ulaşmak istiyorsanız buraya (12 slayt), 5. slayt dosyasının en son (tam) haline ulaşmak istiyorsanız buraya (95 slayt) tıklayabilirsiniz.

Not: Eğer gerek duyulursa, bu 5. dosyada 23.3.2007 gününe dek başka bazı ekleme veya değişiklikler de yapılabilir.

2007-03-19

Stratejik Ticaret Politikası ve Korumacılığın Politik İktisadı


19.3.2007 Pazartesi günkü iki derste, UIP_2007-05.ppt dosyası kullanılarak, önce stratejik dış ticaret politikası modelleri (Brander-Spancer analizi) ele alındı; daha sonra ise, dış ticaret politikalarının politik sebepleri (ortanca seçmen modeli, enformasyonsuz seçmen modeli, içsel tarife modeli ve hesap makinesi modeli) tartışıldı. [Dikkat: Bu dört model daha önceki yıllarda bu denli ayrıntılı ele alınmamıştır!]

23.3.2007 Cuma günkü derslerde, ekonomik bütünleşme teorilerine (UIP_2007-06.ppt) geçilmesi planlanıyor. Ancak, bu teorilere geçmeden önce, belki, Pugel (2007: Bölüm 10 (eski baskılardaki Bölüm 9)) çerçevesinde, serbest dış ticaretin "birinci en-iyi politika" olması ve bundan olası sapma gerekçeleri (piyasa başarısızlığı ve hükümet politikaları) konusu kısaca özetlenebilir. [Pugel'in kitabının 10. bölümünün çok kısa bir özetine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.]

2007-03-16

Bebek Endüstriler Tezi


16.3.2007 Cuma günü saat 13:30 - 16:20 arasında yapılan UİP derslerinde, bebek endüstriler tezine Kemp'in (1960) yaklaşımı ele alındı (UIP_2007-05.ppt). Bunun ardından, "stratejik ticaret politikası" konusuna başlangıç yapıldı. Pazartesi günkü derslerde, Brander-Spancer analizinin işlenmesi ve ardından politik ticaret politikası modellerinin ele alınmasına başlanması planlanıyor.

Öte yandan; 23.3.2007 Cuma günkü 3. dersten sonra, aynı sınıfta bir ek ders yapılması ve bu ek derste, dersi alan öğrencilerin, bu ana dek anlatılanlarla ilgili olarak önceden bana gönderdikleri sorularının cevaplanması planlanıyor. Email yoluyla iletilecek soruların en geç 21.3.2007 Çarşamba günü akşamına kadar bana ulaşması gerekiyor.

2007-03-12

Ders İptali


12.3.2007 Pazartesi günü saat 13:30 - 15:20 arasında yapılması gereken iki UİP dersi de maalesef "minik bir mazeret" nedeniyle yapılamayacaktır. İptal edilen bu iki dersle birlikte, dönem başından bu yana iptal edilen UİP derslerinin toplam sayısı 8'e ulaşmıştır. Bu 8 ders, dönemin ilerleyen haftalarında ek dersler yapılarak telafi edilecektir.

2007-03-09

DİKKAT: Ders İptali


9.3.2007 Cuma günü saat 13:30 - 16:20 arasında yapılması gereken üç UİP dersi, dersin öğretim üyesinin mazereti nedeniyle yapılamayacaktır. Bu dersler, ileride (arasınavlardan sonra) ek ders yapılarak telafi edilecektir.

12.3.2007 Pazartesi günkü dersler ise, aksine bir yeni duyuru yapılmadıkça her zamanki saatlerde Konferans Salonu'nda yapılacaktır.

2007-03-05

Korumacılığın Politik İktisadı

5.3.2007 Pazartesi günkü derslerde; UIP_2007-05.ppt isimli dosyalardaki konular ele alınmaya devam edildi. Korumacılığın lehinde ve aleyhindeki argümanlar ele alındı. Cuma günkü derslerde, List'in bebek endüstriler tezi Kemp'in (1960) yaklaşımı çerçevesinde grafiksel olarak ele alınacak ve daha sonra, stratejik dış ticaret politikaları konusuna geçilecek.

Ele alınmakta olan politik iktisat yaklaşımlarıyla ilgili olarak en azından şu kaynaklardan yararlanılabilir:
Kaynak 1, Kaynak 2, Kaynak 3 ve VDB (2004: Bölüm 7).

2007-03-02

Ders İptali

2.3.2007 Cuma günü saat 13:30 - 16:20'de yapılması gereken UİP dersleri, o saatlerde bir akademik toplantıya katılmam gerekeceği için yapılamayacaktır. İptal edilen bu üç ders, ileride gerekirse ek ders yapılarak telafi edilecektir.

2007-02-26

Korumacılığın Genel Denge Etkileri ve Politik İktisadı


26.2.2007 Pazartesi günkü derslerde; UIP_2007-03.ppt ve UIP_2007-04.ppt isimli slayt dosyasındaki konular (küçük ve büyük ithalatçı ülkelerde uygulanan tarifelerin/kotaların genel denge etkileri) tamamlanarak UIP_2007-05.ppt isimli dosyadaki konulara başlandı: Korumacılığın Politik İktisadı.

Son dosyadaki konular büyük bir olasılıkla, 5.3.2007 Pazartesi veya 9.3.2007 Cuma günü tamamlanacak. [Eğer acil bir zorunluluk doğarsa, 5 veya 9 Mart günlerindeki dersler (en geç) o günün sabahı iptal edilebilir!]

2007-02-24

Bir Kitap Önerisi: "Tercih / The Choice"

UİP dersini almakta olan öğrencilerin, ders konularını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilecek şu kaynağı okumaları yararlı olacaktır:

2007-02-23

Dış Ticaret Politikası Araçlarının Etkileri: Kısmi Denge Analizi


23.2.2007 Cuma günü 13:30 - 16:20 saatlerinde yapılan UİP derslerinde, UIP_2007-03.ppt isimli slayt dosyası yardımıyla, tarifeler, kotalar, gönüllü ihracat sınırlaması anlaşması, ihracat sübvansiyonu ve ihracat vergisi gibi çeşitli dış ticaret politikası araçlarının fiyat, miktar ve refah etkileri şekiller yardımıyla kısmi denge analizi çerçevesinde ele alındı. Ayrıca, az sayıdaki gönüllü öğrencilere belirli anlatım konuları dağıtıldı:
Söz konusu anlatımların arasınavlardan sonra Nisan ve Mayıs 2007'de yapılması planlanıyor. Bu sunuş kaynaklarından, dersi alan bütün öğrenciler final sınavında sorumlu olacaklar.

Pazartesi günkü derslerde, tarife ve kotaların refah etkileri genel denge analizi çerçevesinde incelenecek ve böylece UIP_2007-04.ppt dosyasındaki konulara geçilecek: Teklif eğrileri ve dış ticaret politikası, Lerner'in simetri teoremi ve Metzler paradoksu.

26.2.2007 Pazartesi günkü ikinci veya son derste, ayrıca UIP_2007-05.ppt isimli dosyadaki konulara başlanabileceği de tahmin ediliyor. Bu dosyadaki dış ticaret politikalarının politik iktisadı konusu, 2.3.2007 günkü iptal edilen derslerden sonra, 5.3.2007 Pazartesi günkü derslerde tamamlanabilir.

2007-02-19

Ankara Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

AÜSBF'de almakta olduğunuz eğitim-öğretim ile ilgili olarak her gereksinim duyduğunuzda mutlaka Ankara Üniversitesi'nin Yönetmelikler sayfasına bakmanızı ve ilgili yönetmelik maddelerini okumanızı tavsiye ederim.

Ders seçme/bırakma veya geçme, ders tekrarı gibi konular da dahil, herhangi bir akademik konuda sizlerin tabi olduğu yönetmelik bu sayfadaki "Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"dir. Danışmanlarınız, diğer hocalarınız veya Öğrenci/Not İşleri Müdürlüğü yetkilileri ile konuşmadan önce mutlaka önce bu yönetmeliğe bakmanızı ve ancak ondan sonra onlarla görüşmenizi tavsiye ederim. Böylelikle, hem sizin hem de hocalarınızın işi kolaylaşacaktır.

Dış Ticaret Politikası Araçlarının Fiyat, Miktar ve Refah Etkileri


19.2.2007 Pazartesi günkü derslerde, UIP_2007-03.ppt dosyası kullanılarak, küçük veya büyük ülkelerde uygulanan dış ticaret politikası araçlarının kısmi denge ve genel denge analizi çerçevesindeki olası fiyat, miktar ve refah etkileri incelenmeye başlandı. Dersten daha fazla yararlanabilmek ve başarılı olabilmek için bazı önerilerde bulunuldu. 23.2.2007 Cuma günkü derslerde bu slayt dosyasındaki konuların tamamlanması düşünülüyor.

2007-02-16

UİP'nin Konularına Giriş ve Dış Ticaret Politikası Araçları


16.2.2007 Cuma günü saat 13:30 - 16:20'de yapılan derslerde, önce UİP dersinin konuları ve ekonomik küresellşeme-bütünleşme kavramları ele alındı; daha sonra ise dış ticaret politikası araçlarının tür ve tanımları özetlendi. Bunları takiben; nominal ve efektif koruma kavramları üzerinde duruldu. Böylece, ilk iki slayt dosyasındaki konular tümüyle tamamlanmış oldu.

Anlatımlar sırasında bazı kavram ve ilişkilerin öğrenciler tarafından vakti geçirmeden etraflıca araştırılıp öğrenilmesi gerektiği belirtildi.

19.2.2007 Pazartesi günkü derslerde ise,
UIP_2007-03.ppt dosyasındaki konuların ele alınmasına başlanacak: Dış ticaret politikası araçlarının kısmi denge ve genel denge analizi çerçevesindeki olası fiyat, miktar ve refah etkileri.
Nominal ve efektif koruma oranı hakkında ek bilgi ve bir MS Excel çalışma dosyası için:

19.2.2006 Pazartesi günkü dersler için UIP_2007-03.ppt dosyasındaki konularla ilgili olarak mutlaka ders sayfasında (B2 konu başlığı altında) önerilen kaynakları okumanızı öneririm.